Kiến thức hóa đơn (Phần 1)

Bạn đánh giá:  / 35794
DỡHay 

Kiến thức hóa đơn (Phần 1)

Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là một tờ giấy yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu xác nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lại hay giấy biên nhận.

Về mặt từ nguyên, Hóa là hàng hóa và Đơn là bảng kê (đơn hàng, đơn thuốc). "Hóa đơn: giấy ghi hàng đã bán cùng với giá tiền để làm bằng". Nói rõ ràng hơn, hóa đơn là bảng liệt kê danh sách các hàng hóa cùng các thông tin liên quan đến hàng hóa và việc chuyển giao hàng hóa mà bên chuyển giao giao cho bên nhận.

in hoa don 08

Kiến thức hóa đơn

In hóa đơn giá rẻ tại Hải Phòng

In hóa đơn tại Hải Dương

Thiết kế, in hóa đơn tại Nam Định

Lịch sử phát triển của hóa đơn

Hóa đơn là chứng từ thương mại thể hiện quan hệ mua bán, trao đổi giữa các chủ thể trong một nền kinh tế. Ban đầu hóa đơn chỉ có ý nghĩa giữa hai bên đối tác: người bán và người mua, có giá trị làm bằng chứng chứng nhận cho việc chuyện nhượng hàng hóa giữa hai bên. Mọi việc tranh chấp trong mua bán hàng hóa giữa hai bên tự giải quyết. Trong quá trình phát triển xã hội, hóa đơn dần được phổ biến trong một cộng đồng khi được công đồng chấp nhận một cách tự nguyện. Các cộng đồng có thể là các Phường hội hoặc các định chế làng, . Các tranh chấp trong việc mua bán hàng hóa được các cộng đồng xử lý trên cơ sở dân sự. Khi nhà nước tham dự vào quản lý mua bán hàng hóa và xử lý những tranh chấp về hàng hóa dựa trên pháp luật dân sự và hình sự thì hóa đơn được nhà nước quy định để làm căn cứ pháp lý chứng minh cho việc chuyển nhượng hàng hóa giữa các bên và làm căn cứ để xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của người có hàng hóa

Một số nhà nước khi áp dụng chế độ kế toán cho các hoạt động kiinh doanh của các thực thể thường dựa vào hóa đơn để làm chứng từ gốc trong kế toán, nên trong trường hợp này hóa đơn còn có vai trò như một chứng từ kế toán. Một số nhà nước khi áp dụng chế độ thuế khóa, để xác định doanh thu hay thu nhập tính thuế thường căn cứ vào hóa đơn để xác định, nên trong trường hợp này hóa đơn còn có vai trò của một chứng từ thuế. Trong một tương lai không xa của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hóa đơn sẽ trở thành một chứng từ thương mại quốc tế thể hiện quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ trên toàn cầu và được các quốc gia công nhận trên cơ sở hiệp định cụ thể.

 

Tag: In hóa đơn | kinh tế | hàng hóa | dịch vụ

Đinh Văn Quyền