In card visit Hai Phong

Bạn đánh giá:  / 3
DỡHay 

In card visit đẹp, giá rẻ Hai Phong

Dịch vụ in name card hay In danh thiếp tại Hải Phòng, In card visit Hai Phong, business card của KCL Designs tại Hải Phòng là dịch vụ in offset chất lượng cao trên chất liệu giấy. Name card là thẻ mang thông tin kinh doanh của một công ty hoặc cá nhân. Họ thường chia sẻ name card trong quá trình gặp gỡ, giới thiệu. Một danh thiếp thường bao gồm tên của người cho, thương hiệu công ty và thông tin liên lạc như địa chỉ đường phố, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail và trang web. Nó cũng có thể bao gồm telex, tài khoản ngân hàng, mã số thuế. Card visit truyền thống có nhiều văn bản màu đen đơn giản trên nền trắng, ngày nay một danh thiếp chuyên nghiệp đôi khi sẽ bao gồm một hoặc nhiều thiết kế trực quan nổi bật.

in card visit 04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢNG CÁO KCL Designs

HOTLINE: 01278.395.169

E-MAIL: quyen.inphunkcl@gmail.com

Website: inchuan.com

Đinh Văn Quyền