Thiết kế, thi công biển chữ nổi tại 86 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng

Bạn đánh giá:  / 35789
DỡHay 

Thiết kế, thi công biển chữ nổi tại 86 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng

Thiết kế biển quảng cáo đẹp tại Hải Phòng

Thi công biển chữ nổi tại Hải Phòng

In công nghiệp và quảng cáo KCL Designs là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong ngành thiết kế, thi công và quảng cáo tại Hải Phòng.

Công ty chúng tôi đã thiết kế và thi công biển chữ nổi cho Công ty phát triển giáo dục Tâm Minh Ngọc.

Địa chỉ: Số 86 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng

Một số hình ảnh tại công trình:

86 quan nam 01

Làm biển chữ nổi tại 86 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng

86 quan nam 02

Hàn khung sắt tại công trình

86 quan nam 03

Gắn chữ tại công trình

86 quan nam 04

Công trình sau khi hoàn thành

86 quan nam 05

Công trình sau khi hoàn thành

86 quan nam 06

Công trình sau khi hoàn thành

86 quan nam 07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢNG CÁO KCL Designs

HOTLINE: 01278.395.169

E-MAIL: quyen.inphunkcl@gmail.com

Website: inchuan.com

 

Tag: Làm biển chữ nổi tại Hải Phòng | Thi công biển quảng cáo tại Hải Phòng | Công ty quảng cáo Hải Phòng

Đinh Văn Quyền