Thiết kế, thi công biển quảng cáo quán game 37 Nguyễn Thị Thuận - Hải Phòng

Bạn đánh giá:  / 35789
DỡHay 

Thiết kế, thi công biển quảng cáo quán game 37 Nguyễn Thị Thuận - Hải Phòng

Biển bạt, biển pano cho quán game, internet tại Hải Phòng

In công nghiệp và quảng cáo KCL Designs nhận thiết kế và thi công hệ thống biển quảng cáo cho quán game 37 Nguyễn Thị Thuận - Hải Phòng

Một số hình ảnh về công trình đã thi công:

quan game 37 nguyen thi thuan 01

Biển quảng cáo cho Quán game 37 Nguyễn Thị Thuận - Hải Phòng

quan game 37 nguyen thi thuan 02

Biển quảng cáo cho Quán Internet 37 Nguyễn Thị Thuận - Hải Phòng

quan game 37 nguyen thi thuan 03

quan game 37 nguyen thi thuan 04

quan game 37 nguyen thi thuan 05

quan game 37 nguyen thi thuan 06

quan game 37 nguyen thi thuan 07

Biển trang trí trong phòng game

quan game 37 nguyen thi thuan 08

quan game 37 nguyen thi thuan 09

quan game 37 nguyen thi thuan 11

Bảng giá dịch vụ tại quán game

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢNG CÁO KCL Designs

HOTLINE: 01278.395.169

E-MAIL: quyen.inphunkcl@gmail.com

Website: inchuan.com

 

Tag: Làm biển bạt cho quán game tại Hải Phòng | Làm biển pano cho quán game tại Hải Phòng | Biển bạt cho quán internet | Biển pano cho quán internet | Biển hộp đèn quán game | Biển hộp đèn quán internet | Biển quảng cáo Hải Phòng

Đinh Văn Quyền